Introductie


Werken aan samenwerken heeft 3 dimensies.

Palm Zakelijk ondersteunt u niet vanuit slechts één invalshoek, maar vanuit Mens én Werk én Organisatie.

Dat is echt samen werken aan samenwerken.

Dat is Palm Zakelijk.Zonder wrijving geen glans.....

Wie wil er nu niet met plezier werken? Ten slotte besteedt u een groot deel van uw leven aan werk.
Het zou mooi zijn als uw werkzame leven probleemloos zou verlopen. De werkelijkheid is anders.
Problemen in het werk, op het werk, door het werk, na het werk, privé......


Uw werk, uw leven?

Als iemand u vraagt wie u bent, zult u hoogstwaarschijnlijk vertellen wat u doet, wat uw beroep is, of uw functie in de organisatie waar u werkt. Zoals veel mensen werkt u samen met collega’s, krijgt of geeft leiding en heeft u contacten met anderen, ook buiten de organisatie.
Kortom: u heeft werkrelaties. Net zoals in privé relaties kunnen er problemen zijn in deze werkrelaties. Dan wordt werken minder plezierig, soms zelf zo onplezierig dat u of uw mensen er ziek van worden. Gelukkig is het mogelijk, deze problemen, of liever gezegd vraagstukken, op te lossen.
Vraagstukken, omdat achter elk probleem een vraag schuil gaat naar: hoe kan ik het ánders aanpakken zodat het wél resultaat oplevert, hoe kan ik maken dat mijn medewerkers wél doen wat ik zeg, hoe krijg ik werk en privé-leven weer in balans, hoe krijg ik dat conflict de wereld uit, hoe kan ik de directie overtuigen, hoe kan ik efficiënter werken? Kortom: hoe-vragen waarbij u soms de hulp van een deskundige buitenstaander goed kunt gebruiken.


Privéleven ontregeld?

Een privéleven zonder problemen, dat zou mooi zijn! Maar ook hier is de werkelijkheid anders. Problemen in het privéleven vragen evenzeer om oplossingen. Zonder direct in therapie te gaan, is het toch wel eens handig, met een deskundige buitenstaander de vraagstukken uit het persoonlijke leven eens door te nemen, vragen te stellen, antwoorden te vinden en een effectieve aanpak te realiseren.


Palm Zakelijk, de deskundige buitenstaander? Klinkt zakelijk. Maar de aanpak is persoonlijk.

Of het nu om werkgerelateerde vraagstukken gaat of om persoonlijke vraagstukken, of u leidinggevende bent of medewerker, of u mij benadert voor uw bedrijf of voor uzelf, ik zet mijn ervaring, kennis, vaardigheden en energie met plezier voor u in om samen met u van vraagstuk naar oplossing te komen.


Of u nu leidinggevende bent, medewerker of privé persoon, waar kan ik samen met u aan werken?

Aan samenwerkingsvraagstukken. Aan communicatievraagstukken. Aan leidinggeven.
Aan organisatie-effectiviteit. Aan persoonlijke effectiviteit.
Aan vergroten van uw rendement, zakelijk , of persoonlijk.
Aan betere medewerkertevredenheid. Aan meer werkplezier.
Aan meer leefplezier.........


Welke middelen zet Palm Zakelijk in?

Advies, coaching en counseling, conflictbemiddeling en mediation. Cursussen, workshops, loopbaancoaching,  organisatiecoaching, professional organising


Voor wie zet Palm Zakelijk in? Of anders gezegd: voor wie zet ú Palm Zakelijk in?

Voor uzelf. Voor uw teams. Voor de organisatie, voor uw bedrijf. Voor uw bedrijfsresultaat.
Is er iets bij voor U? Kijk verder................